Is it ethical, use the medical term idiopathic scoliosis, while the cause has been discovered over 20 years ago

Vandaag ingediend bij de nationale wetenschaps agenda.

Vraag:

Is het ethisch verantwoord de medische term idiopathische scoliose te blijven gebruiken, terwijl de oorzaak al 20 jaar geleden is ontdekt?

20 jaar geleden hebben, Professor Dr. V.Serdyuk uit Oekraïne en Professor Dr. T.Karski uit Polen, onafhankelijk van elkaar de etiologie van idiopathische scoliose bestudeerd en de pathogenese ontdekt. Jarenlang hebben beide artsen alle mogelijkheden aangegrepen om hun resultaten te delen met vakgenoten, Tevergeefs de uitkomsten worden wel erkend maar niet opgepakt. Het blijft een goed bewaard geheim. Duizenden kinderen met idiopathische scoliose zijn succesvol behandeld door beide artsen en vrij van scoliose. Door behandeling van de oorzaak is Idiopathische Scoliose geen chronische ziekte meer. De onafhankelijke ‘evidence- based’ onderzoeken tonen aan dat vroegtijdige screening effect heeft en het bewijs levert dat vroegtijdige behandeling leidt tot een verminderde noodzaak tot opereren.
Mijn vraag: Voorstel voor een objectieve beoordeling met klinische trial in Nederland, waar de vroegtijdige screening in combinatie met beide profylactische methodes uitvoerig en naast elkaar getest kunnen worden. Gefundeerd verzoek financiële ondersteuning en middelen aan het NWA ten einde verder onderzoek te kunnen blijven doen om tot een structurele verbetering aangaande Idiopathische scoliose te komen.
‘De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is’: Mahatma Gandhi
gahndi
    Help create awareness - please share this article:

About the author /


My keybusiness is to analyze problems with a fresh view, to connect between unexplored existing possibilities and create structural solutions in complicated matters.

Contact Ingrid M.J. Kersten

Connect logical matters, primarily based on my parental experience and practical thinking. Inventive, curious and always searching for better solutions.

Ingrid M.J. Kersten
Arnhem, the Netherlands
E: scoliosisafreshperspective@gmail.com

Archive